+359 62 606064 / info@homes-bg.com
Недвижими имоти
 Имоти Велико Търново
 Български English
 Апартаменти Велико Търново
Продажби/Наеми

Ексклузивна оферта
Продава Парцел в регулация, област Велико Търново, с. Руховци
€ 3 425
Продава Къща, област Габрово, с. Керека
€ 53 000
Продава Парцел в регулация, област Велико Търново, с. Ялово
€ 150 000 € 100 000
Под наем 2-стаен апартамент, град Велико Търново, Бузлуджа
€ 194
Под наем 2-стаен апартамент, град Велико Търново, Център
€ 256
Продава Къща, област Велико Търново, гр. Лясковец
€ 30 166

ЗА КУПУВАЧ

Начинът, по който се формират разходите по сделката
Разходи при закупуване на недвижим имот

I. Обявената цена на имота
Посочената цена на всеки имот в нашия сайт е обявената офертна цена, която  Болкан Естейт договаря със собствениците на всички имоти от базата данни. В много случаи обявената цена може да бъде договаряна с продавача в зависимост от конкретните условия по сделката. Не са редки и случаите, когато обявената цена не подлежи на коментар - това е желанието на собственика на имота и консултантът от Болкан Естейт при необходимост ще Ви предупреди затова. И в двата случая обаче служителите на Болкан Естейт - (професионални брокери - недвижими имоти) ще Ви посъветват как да постъпите и какво можете да очаквате или ще ви предложат други имоти с желаните от Вас характеристики.
Затова не се колебайте да се свържете с брокерите, които предлагат поръчката за всеки конкретен имот!

Обявената цена на имота НЕ ВКЛЮЧВА:
- посредническото възнаграждение по сделката (комисионна);
- такса обслужване (събира се само за сделки, осъществявани без комисионна за купувача);
- дължимите от страните по сделката местен данък, нотариални такси и съдебна такса за вписване на нотариалния акт.


II. Посредническо комисионно възнаграждение (комисионна)

Купувачът на имот заплаща посредническо възнаграждение по силата на сключен договор за поръчка с Болкан Естейт - недвижими имоти- компания, действаща в качеството си на професионален посредник при сделки с недвижими имоти.
Възнаграждението се заплаща само при условие, че купувачът с посредничеството на Болкан Естейт закупи желания недвижим имот.
Купувачът не дължи възнаграждение, ако закупи имот сам или чрез друг посредник по недвижими имоти.

Посредническото възнаграждение (комисионно възнаграждение) на  Болкан Естейт е в размер на:
2.5% от договорената продажна цена на имота, при предоставени изключителни посреднически права, но не по-малко от 750 евро.
3% от договорената продажна цена на имота при отказани изключителни посреднически права, но не по-малко от 750 евро.

В размера на посредническото възнаграждение са включени:
- проверка за тежести и минали прехвърлителни сделки с имота (включва издаването на официален документ от Агенцията по вписванията);
- адвокатски хонорар за подготовката на нотариален акт и други необходими документи по сделката (клиентът има право да ползва и свой адвокат);
- осигуряването на нотариус (клиентът има право да посочи избран от него нотариус);
- консултация за състоянието на пазара и движението на цените за определен сегмент;
- първоначална консултация във връзка с реда и условията за осъществяване на сделката;
- консултация за изискуемите документи и Законовите изисквания за осъществяване на сделката;
- осигуряване на най-добрите условия за получаване на кредити, съобразени с конкретния клиент. (Болкан Естейт е партньор с всички водещи банки в областта на жилищното кредитиране).

За сделките, при които Болкан Естейт не начислява комисионна (посредническо възнаграждение) купувачът заплаща такса обслужване в размер на 200 EUR

Посредническото възнаграждение е дължимо при сключване на сделката.
Болкан Естейт не изисква предварително заплащане на възнаграждението в никаква негова част. Болкан Естейт организира управлението на поръчката за своя сметка и финансира със свои средства действията и мероприятията, свързани с търсенето на подходящ имот. В особени случаи и за ангажименти извън формалното посредничество Балкан Естейт начислява такси, съгласно тарифа, утвърдена от управителя.

Уточнение: При предоставени изключителни права на  Болкан Естейт, купувачът се задължава за определен срок да не осъществява действия, свързани със закупуването на недвижим имот без посредничеството на Болкан Естейт.

Договарянето на ексклузивитет спестява на купувачът не само пари, но и време и неудобства при осъществяването на контактите с повече брокери и воденето на поръчката от няколко посредника.
Във вътрешно- организационен план предоставянето на ексклузивни права за имоти- продава, дава възможност на компанията да спести ресурс и насочи правилно капацитета на своите служители, което предопределя договарянето на по- ниско възнаграждение с клиента.
При договарянето на изключителни права за посредничество ние Ви съветваме предварително да проучите компанията, към която се насочвате с цел да се убедите в капацитета и възможностите, които има тя за реализиране на исканата от Вас сделка.
Затова предварително направете среща с нашите мениджъри и брокери- имоти, за да съберете впечатления и да прецените дали и на кого да възложите конкретната поръчка. Това няма да ви струва нищо, вие не поемате никакъв ангажимент към Болкан Естейт в това отношение.
При подбора на най-подходящия брокер-имоти ще ви помогнат мениджърите на Болкан Естейт. Офисите на България са структурирани така, че да обслужват териториално обособени райони и сделки с имоти в определени сегменти от пазара, така че в това отношение вие трябва да разчитате на най-добрия специалист.

III. Местен данък, нотариални и съдебни такси

Най-напред сме длъжни да Ви информираме, че обичайната практика при сделките по покупко-продажба на недвижими имоти в България е разноските (местен данък и държавни такси) да са за сметка на купувача. Разбира се има изключения от това правило и те зависят от условията, които страните договарят по между си и от компромисите, които правят. Нашата роля на консултанти и посредници е да Ви предложим съществуващите в практиката варианти и най-удачното решение.
Местен данък- 2,5%
Всяка сделка с недвижим имот, прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти на територията на Република България се облага с данък, (местен данък) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). За сделките по покупко- продажба на имоти този данък е в размер на 2,5% от продажната цена на всеки имот, предмет на такава сделка и се изчислява от нотариуса, ангажиран със сделката върху обявената цена на имота според подписания нотариален акт.
Нотариална такса - (събира се по тарифа от нотариуса, удостоверяващ сделката, според материалния интерес- т.е посочената цена на имота по нотариален акт)
Нотариалната такса по сделката се събира според Тарифата за нотариалните такси, според Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД). Според посочената тарифа Вие точно можете да определите размера на дължимата такса по сделката, но за това трябва да имате необходимите за сделката документи или да сте договорили вече продажната цена на имота. Разбира се не се колебайте да се свържете дори само за това с брокера, посочен към избрания от Вас имот- той веднага ще Ви ориентира за размера на тези такси.
Такса за вписване- 0.01% (събира се от Агенцията по вписванията след удостоверяване на сделката от нотариуса)
Такса за вписване се събира за всеки документ с удостоверен материален интерес, какъвто е нотариалния акт. Според Правилника за вписванията подлежат на вписване всички актове, с които се прехвърля правото на собственост (продажба, дарение, замяна, и др.) или с които се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижими имоти, както и актове, с които се признават такива права (констативни нотариални актове, актовете за държавна или общинска собственост и други). Вписването се състои в даване гласност на подлежащите на вписване актове. По този начин могат да бъдат осъществени справките и проверките за тежести или прехвърлителни сделки за всеки един имот, което е съществено задължение от работата на служителите на  Балкан Естейт. Според ТАРИФА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА (В сила от 25.11.2005 г., Обн. ДВ. бр. 94 от 25 Ноември 2005г.) За вписване на подлежащи на вписване актове и документи се събира такса върху цената, по която е таксуван актът или документът, или върху цената на иска в размер 0,1 на сто, но не по-малко от 5 лв.


Вие можете да спестите пари, време и нерви, ако се обърнете към професионалисти в сферата на недвижимите имоти.

Гид на клиента
Търси по ID
Без комисионна
Продава 2-стаен апартамент, град Велико Търново, Колю Фичето
€ 42 000
Продава Къща, област Велико Търново, с. Ресен
€ 8 950
Продава 3-стаен апартамент, град Велико Търново, Колю Фичето
€ 47 300

facebook